Logo van biljartvereniging Het Groene Laken
Logo van biljartvereniging Het Groene Laken

Biljartvereniging Het Groene Laken Urk
Staartweg 24a, 8321 NB Urk | 0527 68 41 39

Heropening clubgebouw

Geplaatst op 18 mei 2021 door Jacob Ras

Beste sportvrienden,

Het is eindelijk zover. Na een gedwongen sluiting mogen we met ingang van morgen, woensdag 19 mei, ons gebouw weer openen. Om een en ander conform de nog geldende Corona-maatregelen te laten verlopen, zullen dan de volgende voorwaarden nog steeds van toepassing zijn.


Voorlopig alleen trainingspartijen

Afhankelijk van de belangstelling om te spelen verwachten wij dat partijen worden aangepast c.q. ingekort, zodat eenieder de ruimte krijgt om te trainen.

Maximaal 30 personen aanwezig in ons lokaal

Wij rekenen in deze op jullie medewerking zodat het niet te druk wordt, en denken dat in principe “first in, first out” wel fair is. Dus dat bij overschrijding van het maximaal toegestane aantal, degene die al langer in het clublokaal aanwezig is dan ook al eerste weggaat. Dit alles in redelijk overleg met elkaar.

De richtlijnen voor het betreden van ons lokaal en de uitoefening van onze sport blijven van kracht

Deze zijn in ons gebouw opgehangen, dus lees ze nog even door, maar  uiteraard eerst je handen desinfecteren en jezelf aanmelden op de daarvoor aanwezige lijst.

Strenge restricties op de handhaving van deze maatregelen/bepalingen

De onderlinge afstandsbewaring van 1,5 meter geldt nog steeds en de   huidige indeling van de tafels en stoelen geeft hier ook de ruimte voor. Ook de stoelen rondom de gezellige stamtafel staan steeds corona-proof. We weten dat dit naarmate de gezelligheid (inname) stijgt deze regel vaak wordt vergeten, maar houd jullie desalniettemin alsjeblieft aan de regels, en dwing daardoor het bestuur niet om striktere en impopulaire maatregelen te nemen met betrekking tot deze tafel.


Uiteraard gaan we er van uit dat eenieder er naar uitziet om elkaar weer in ons clubgebouw te ontmoeten na een laatste sluiting van zes maanden en dat deze bepalingen en regels gerespecteerd worden. Dit zodat we niet alleen open kunnen gaan maar vooral open kunnen blijven. Laten we ook duidelijk en open naar elkaar toe zijn dat er voor corona-ontkenners geen plaats bij ons is en discussies hierover uit den boze zijn. Alle competities libre en driebanden seizoen 2020/21 worden per direct stopgezet (waar dit voor de officiële wedstrijden van de KNBB al eerder besloten was) en ook de ranking ontmoetingen worden stopgezet, waarbij alleen de competitie driebanden groot op zaterdag gespeeld wordt.

Wij hopen dan in september na de ALV van 4 september 2021 weer met de nieuwe competitie libre, driebanden en ranking wedstrijden te kunnen/mogen beginnen, en dat daarnaast ook de KNBB wedstrijden van de teams, de voorwedstrijden en hieraan verbonden finales ook weer zullen opstarten.

Tot spoedig weerziens in de Keet.

Namens ons bestuur,
Albert Ras, voorzitter