Logo van biljartvereniging Het Groene Laken
Logo van biljartvereniging Het Groene Laken

Biljartvereniging Het Groene Laken Urk
Staartweg 24a, 8321 NB Urk | 0527 68 41 39

2022

Geplaatst op 4 januari 2022 door Jacob Ras

Beste biljartvrienden,

Aan het eind gekomen van 2021 kunnen we wederom vaststellen dat dit een roerig jaar is geweest. Ook nu weer grotendeels bepaald door het virus, waarbij het niet belangrijk is welke naam hieraan wordt gegeven. Opgelegde beperkingen dwongen ons het clubgebouw enkele maanden gesloten te houden, waardoor allerlei competities niet konden worden afgemaakt en moesten worden afgebroken.

Vol goede moed zijn we in september het nieuwe seizoen weer ingegaan met opnieuw diverse competities, rankingstoernooien en voorwedstrijden, maar na eerst gedeeltelijk open te zijn geweest moesten we helaas 20 december ons gebouw weer sluiten.

Toen het landelijk en regionaal verplicht werd om alleen toegang te verlenen aan leden in het bezit van een QR-code, hebben wij hier noodgedwongen aan mee moeten werken tijdens een finale verzorgd door de KNBB. Daarnaast was ons clubgebouw gewoon voor eenieder toegankelijk, met of zonder QR-code, waarbij we in principe met elkaar hadden afgesproken om elkaar te respecteren bij de gemaakte keuze van wel of niet vaccineren.

Ook toen het plaatselijk bekend werd dat er zou worden gecontroleerd op QR-controle hebben wij ons beleid niet aangepast, tot we op 13 november jongstleden werden geconfronteerd met een controle door 2 boa’s. Dat resulteerde in een schrijven van de plaatselijke autoriteiten met de vaststelling dat wij in overtreding waren en een voorlopige boete van € 5.000, welke definitief zou worden bij herhaling van de genoemde overtreding; het niet controleren van QR-code.

Dit schrijven van de gemeente bereikte ons echter pas op maandag 22 november. Daar wij zaterdag 20 november weer bezoek hebben gehad van 2 boa’s, waarbij we dus nog geen QR-code controleerden, waren we weer in overtreding. De voorlopige boete zou daarmee een definitieve boete zijn geworden. Gelukkig hebben wij hier verder nog niets over gehoord van de gemeente, wel hadden we inmiddels schriftelijk aangegeven dat we nu de nodige controles uitvoerden en handhaafden in ons clubgebouw.

Met ingang van maandag 22 november moesten wij helaas als bestuur de ondankbare beslissing nemen om alleen toegang te verlenen aan leden in het bezit van een QR-code of geldig testbewijs. Deze beslissing is ons door sommige leden kwalijk genomen omdat ze er vanuit gingen dat wij deze controle “op z’n Urkers” zouden doen; wel vragen maar toch iedereen binnenlaten. De dreiging van de voorlopige c.q. definitieve boete van € 5.000 haalde hier een gedegen streep door want dit is een bedrag waar wij niet lichtzinnig mee om kunnen en mogen gaan.

We kregen ook te horen dat wij solidair hadden moeten zijn met de ongevaccineerden en het gebouw subiet hadden moeten sluiten.

Als bestuur willen wij een duidelijk statement maken dat zolang er dergelijke boetes worden gegeven of boven ons hoofd hangen, wij gedwongen zijn om gehoor te geven aan de ons opgelegde eisen om controles te blijven toepassen, waarbij wij duidelijk willen stellen dat het niet zo is dat wij leden weigeren, laat staan wegsturen, want eenieder is van harte welkom mits in het bezit van een geldige QR-code of een recent testbewijs.

Wij weten niet wat 2022 ons nog verder zal brengen, maar de realiteit leert ons dat restricties voorlopig waarschijnlijk onderdeel van ons dagelijks leven zullen zijn en blijven. Het bovenstaande moest ons even van het hart, maar laten we eerlijk naar elkaar toe blijven: wat had het bestuur anders kunnen en moeten doen dan het genomen besluit?

Aan de gevaccineerden en ongevaccineerden onze oproep om elkaar te blijven respecteren, waarbij wel de kanttekening dat onze ongevaccineerden hun verantwoording moeten nemen in de maatregelen ons opgelegd door onze overheid.

Voor 2022 wens ik eenieder nog veel heil en zegen toe, inhoudende een goede gezondheid en nog veel biljartplezier.

Namens het bestuur,
Albert Ras, voorzitter