Logo van biljartvereniging Het Groene Laken
Logo van biljartvereniging Het Groene Laken

Biljartvereniging Het Groene Laken Urk
Staartweg 24a, 8321 NB Urk | 0527 68 41 39

Klaas van Kuijk doet een dringende oproep!

Geplaatst op 3 januari 2023 door Freek Wezelman

Om duidelijk te zijn: Deze oproep doet Klaas niet alleen maar wordt door het bestuur gesteund. In de vele jaren die achter ons liggen heeft Klaas zich altijd voor 100% ingezet voor onze club. Op een gegeven moment heeft hij een lijst gemaakt van alles wat hij doet aan schoonmaakwerkzaamheden in de Keet en het bijhouden en verwerken van onze ‘geliefde’ consumpties. Ik schrok van de hoeveelheid tijd die hij daar iedere week weer in moet steken, mijn eerste gedachte was: dit is een echte clubman en draagt onze vereniging wel een heel warm hart toe! Nu is het onze beurt om de club een warm hart toe dragen in de vorm van medewerking aan zijn oproep! Deze luidt als volgt:

DRINGENDE  OPROEP

Heren, 50% van onze leden is gepensioneerd of neemt geen deel meer aan het arbeidsproces.

Nu is mijn verzoek of er mensen zijn die mij willen helpen met het onderhoud van onze biljarts en het

interieur. Ik doe dit altijd al alleen, maar helaas de geest wil nog wel maar het lichaam protesteert.

Het is de bedoeling om op maandag- en dondermorgen onderhoud te plegen. Als er voldoende mensen zich opgeven, zou u 1 keer per maand aan de beurt zijn, ik schat ongeveer 1 a 1.1/2 uurtje werk met 4 man, ikzelf inbegrepen.

Ik weet dat het gaat goed zolang alles voor je geregeld wordt, maar het houdt voor mij een keer op.

Dus geef je op en niet denken dat doet een ander maar.

Dit bericht komt ook op ons berichtenbord in de keet en daar kunt u uw naam opschrijven voor deelname.

Met vriendelijke groeten,

Klaas van Kuijk.