Logo van biljartvereniging Het Groene Laken
Logo van biljartvereniging Het Groene Laken

Biljartvereniging Het Groene Laken Urk
Staartweg 24a, 8321 NB Urk | 0527 68 41 39

60 jarig jubileum – Biljartvereniging Het Groene laken

Geplaatst op 13 mei 2023 door Freek Wezelman

Voorwoord namens de voorzitter, Dhr. A. Ras

HET GROENE LAKEN / 1963 – 2023

Zestig jaar is bijna een mensenleven, maar 60 is ook maar een getal. Shakespeare zei ooit ‘what’s in a name’ maar wij zouden kunnen zeggen ‘what’s in a number’, want op elk jubileum volgt er weer één
(25-40-50-60 en ?).

Het bereiken hiervan is de vaststelling dat dit al weer achter ons ligt; een tijdspanne met leed en verdriet (vele leden zijn ons ontvallen door ziekte en dood maar deze worden niet vergeten want we dragen de namen in ons hart), ups en downs (vallen is niet erg maar blijven liggen wel), succes en falen (leren van falen is succes behalen): kortom het verhaal van 60 jaar georganiseerde biljartsport op Urk, waarbij we trots mogen vaststellen dat we nog steeds een vereniging zijn met een christelijke signatuur, en de zondag derhalve eerbiedigen en dus gesloten zijn en zullen blijven.

Wat ooit begonnen is tijdens een zomerkamp in 1963 is gegroeid tot een prachtige, goedlopende vereniging met inmiddels bijna 125 leden (en sinds vorig jaar ook weer enkele jeugdleden). Terugkijken is nostalgie en zijn de herinneringen van gister; we moeten nu vooruit kijken en plannen maken voor de toekomst (successen uit het verleden zijn geen garanties voor de toekomst) want stilstaan is achteruitgaan. We zullen het samen moeten invullen en de vraag is dan niet wat HGL ons kan bieden maar wat kunnen wij HGL bieden in de nabije toekomst om een voortvarende succesvolle vereniging te kunnen zijn, bestaande uit gedreven en gemotiveerde biljartliefhebbers.

De toekomst ligt bij onze volgende generatie, bij onze opvolgers, dus laten we er voor zorgen dat wij ze een waardevolle vrijetijdsbesteding kunnen bieden in een goedlopende, gezellige en warme vereniging.
We mogen trots zijn op hetgeen we in 60 jaar met z’n allen hebben opgebouwd.

Ons 25-jarig jubileum (1963-1988) is vrij geruisloos aan ons voorbij gegaan en werd er voor gekozen om elk lid een pakket te bezorgen om zodoende het thuisfront hiermee te bedanken voor alle avonden dat wij afwezig waren.

Het 40-jarig bestaan (1963-2003) hebben we gevierd in het Achterhuis met een gezellige avond voor alle leden en hun partners.
En tevens demonstraties van Henri Tillemans en Semih Sayginer.

Voor ons 50-jarig bestaan (1963-2913) is er een receptie geweest voor genodigden met daarbij een demonstratie van Sander Jonen.

In de loop der jaren hebben diverse biljarttoppers acte de présence gegeven in ons clubgebouw: Bep van der Wal, Hans Vultink, Aart Dijkgraaf, Dick Jaspers, Daniël Sanches, Jos Bongers, Jan Arnouts, Raymond Ceulemens en Frédéric Caudron. 

En nu voor het 60-jarig bestaan (1963-2023) hebben wij besloten om dit weer in de intimiteit van onze vereniging te vieren, en wel door op zaterdag 20 mei a.s. een etentje in de Koningshof te organiseren voor onze leden en hun partners, met daarbij een bingo (5 ronden) met hele mooie prijzen, ons beschikbaar gesteld door onze sponsoren.  

De sponsoren zijn:

Profinis – TopFish – Alpha Production – Urk Export – De Boer Marine – VCU – Korf Fish – Klif 18

Hoekstra Verzekering – Dayseaday – Marea Altra – Stoffelen Breda – Visscher Seafood

Rest mij nog wel te onderstrepen: Alles wat wij tot op heden bereikt hebben had nooit zonder de Zorg en Zegen van onze Hemelse Vader kunnen gebeuren.

Ik wens jullie allen een fijne en gezellige avond toe, en veel geluk met de bingo.

Draaiboek voor de feestavond:

Menu voor de feestavond: