Logo van biljartvereniging Het Groene Laken
Logo van biljartvereniging Het Groene Laken

Biljartvereniging Het Groene Laken Urk
Staartweg 24a, 8321 NB Urk | 0527 68 41 39

Algemene ledenvergadering!

Geplaatst op 15 september 2023 door Freek Wezelman

Beste Sportvrienden,


Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van biljartvereniging ‘Het Groene Laken’, welke gehouden zal worden op zaterdag 16 september 2023 in ons clubgebouw “DE KEET”, Staartweg 24A. Aanvang 18.00 uur.

AGENDA

 1. Opening en voorwoord blz. 1
 2. Mededelingen blz. 3
 3. Notulen ALV van 10 september 2022 blz. 6
 4. Jaarverslag secretaris blz. 9
 5. Jaarverslag penningmeester blz. 10
 6. Begroting blz. 17
 7. Verslag kascommissie blz. 18
 8. Decharge bestuur
 9. Benoeming reserve kascommissie
 10. Vaststelling contributie + consumpties
 11. Bestuursverkiezing blz. 19
 12. Uitslag bestuursverkiezing
 13. Verslag wedstrijdcommissie
  (Algemeen wedstrijdleider en competitieleiders) blz. 20
 14. Rondvraag
 15. Sluiting door de voorzitter

Als bestuur attenderen wij u op uw verantwoordelijkheid om met uw
aanwezigheid blijk te geven van uw betrokkenheid bij onze vereniging.

Dhr. Albert Ras, voorzitter.

Dhr. Harm van Otterloo, secretaris